De opleiding ‘Smart Coach: De basis’ gaat van start.

Het is zo ver! De opleiding ‘Smart Coach: De basis’ gaat in 2012 van start, in het voorjaar en in het najaar. In de brochure onderaan deze post staan de nodige gegevens.

De voorjaarsserie is in april/mei, alle drie de bijeenkomsten op donderdagen vanaf 09.00 uur. De locatie is nog niet bekend, maar zal centraal in Nederland zijn.
Bijeenkomst 1: 19 april 2012
Bijeenkomst 2: 26 april 2012
Bijeenkomst 3: 3 mei 2012

De najaarsserie is in september/oktober, eveneens op donderdagen vanaf 09.00 uur.
Bijeenkomst 1: 20 september 2012
Bijeenkomst 2: 27 september 2012
Bijeenkomst 3: 4 oktober 2012

Voor inhoudelijke en praktische informatie kunt u contact opnemen met Smart Group in Vught. Vraag naar Roger Lenssen, Albert Fletterman of Alfons Giliam.

Brochure Smart Coachen: De basis

Advertisements
Posted in Nieuws | Leave a comment

Presentatie door Albert Fletterman

Enige tijd geleden verzorgde Albert Fletterman, gecertificeerd Smart Coach en assessor, voor collega’s van Smart een presentatie over de ontwikkeling van het jonge kind als metafoor voor de ontwikkelstadia van leerling – gezel – meester in vakmanschap.

Posted in Nieuws | Leave a comment

Workshop Smart Functie- en Resultaatgericht Coachen op 3 november 2011

Utrecht, 3 november 2011, HU.

Langzaam maar zeker liep ‘de klas’ vol. Mensen uit de HR-wereld zijn blijkbaar geïnteresseerd in wat je met coachen kan.

Na een korte inleiding door Dianne Beunk (Hogeschool Utrecht) kreeg Roger Lenssen het stokje voor deze workshop in handen. Na een vlotte presentatie over functies vroeger en nu, functieprofielen en het proces van Smart Coachen, zette Roger de aanwezigen aan het werk om in kleinere groepjes en in een tijdsbestek van ongeveer een uur een profiel van een HR manager met bijbehorende normscore te ontwerpen. De groepjes werden begeleid door Nicole van der Veen, Albert Fletterman en Alfons Giliam (gecertificeerde Smart Coaches en assessoren).
Het vervolg in de groepjes richtte zich op de eigen score per competentie. Waar zit ik nu zelf op dit profiel?  In dit deel ontstonden interessante gesprekken en uitwisseling.
Een aantal cases werden plenair besproken en tips om met de ‘afstand’ tussen gewenste score en werkelijke score te kunnen overbruggen. Wat heb ik nog nodig om daar te komen?

Enkele relevante dia ‘s uit de presentatie:

This slideshow requires JavaScript.

De workshop werd afgerond met een gezamenlijk en gemoedelijk samenzijn, waarbij met een drankje en hapje de middag werd nabesproken en ervaringen werden uitgewisseld.

Posted in Nieuws | Leave a comment

Uitnodiging Workshop Smart Resultaat- en Functiegericht Coachen op 1 september 2011

“Zit je wel lekker in je vel? “ is tegenwoordig de standaardvraag bij coaching. Belangrijk, maar zeker niet leidend in een coachtraject.

Aldus Roger Lenssen, oprichter en directeur van SMART Group (www.smartgroup.nl) en auteur van het boek ‘Smart Resultaat- en Functiegericht Coachen’. Het kan ook anders. Volgens Roger Lenssen bereiken we meer resultaat door te coachen op vakmanschap, aan de hand van de functie van de gecoachte en de wensen van de organisatie.

Nieuwsgierig naar hoe dit in zijn werk kan gaan? Kom dan naar de workshop:

 SMART resultaat- en functiegericht coachen

Centraal tijdens deze workshop staat uw eigen functioneren als HR professional. Waar staat u ten opzichte van de normen in het (gemiddelde) profiel van een HR professional? Waarin zou u nog beter kunnen functioneren dan nu het geval is? Welke functie heeft coaching daarbij?

Workshopbegeleider is Roger Lenssen. Hij is tevens initiatiefnemer van de post-HBO opleiding op Smart resultaat- en functiegericht coachen in samenwerking met de opleiding P&A/HRM Utrecht.

Programma:

15.30uur tot 16.00 uur: ontvangst met koffie en thee

16.00 uur tot 18.00 uur: workshop onder leiding van Roger Lenssen

18.00 uur tot 19.00: napraten onder het genot van een hapje en een drankje

Locatie: Utrecht, Heidelberglaan 7 (Uithof)

Kosten: de workshop kost € 25,- per persoon, dit is inclusief een exemplaar van het boek “SMART resultaat- en functiegericht coachen”. Als u dat wilt mag u een collega- HR professional meenemen.

U kunt zich voor deze workshop aanmelden bij Ginie de Boer (ginie.deboer@hu.nl)

Graag tot ziens op 1 september!

Dianne Beunk, manager contractactiviteiten P&A

Recensie boek “Smart Resultaat- en functiegericht coachen” op M&L, 25 mei 2011
door Roland Kuiken

Roger Lenssen stond aan de wieg van de Smart Group, inmiddels onderdeel van Randstad. Het tijdig ombouwen van organisaties en tegelijkertijd werken aan het perspectief van medewerkers is al twintig jaar zijn lust en zijn leven. Die passie heeft hij verwoord in het boek  Smart resultaat- en functiegericht coachen.  Deel twee van een trilogie.

Hoewel de auteur het vermoedelijk zal ontkennen, is Smart resultaat- en functiegericht coachen in zekere zin te lezen als een aanklacht tegen al die coaches en coachingbureaus die vooral op de softe kant gaan zitten. De kant van: een medewerker moet vooral goed in zijn vel zitten. Feitelijk schrijft Lenssen in zijn boek dat je – als je op het ‘velletjesspoor zit’ – je als organisatie al te laat bent.

Coachen moet continu en stapsgewijs gebeuren om intrinsiek mensen gemotiveerd te houden. Zowel mensen zelf als organisaties hebben dat de laatste jaren een beetje afgeleerd. Wie van school komt, eist direct een stevig salaris en de organisatie verwacht dan ook direct inzetbare mensen. Tijd voor opleiding is er, mede door de hoge arbeidskosten, eigenlijk niet meer. Probleem is echter dat in de huidige tijd mensen in hun carrière meerdere keren moeten switchen. Domweg omdat ontwikkelingen zo snel gaan, dat technieken vandaag over een jaar of tien niet meer bruikbaar zijn.

Organisaties lossen dat soms op door mensen die niet met de tijd zijn meegegaan met een zak geld op straat te zetten. De getroffene accepteert het dankbaar, maar gebruikt het geld zelden of nooit voor persoonlijke ontwikkeling. En dat is gevaarlijk, betoogt Lenssen. Hij biedt gelukkig in zijn boek ook de oplossing. Door gestructureerd, in heldere stappen, continu mensen te coachen (mensen moeten ook zelf daar initiatief in nemen), kun je bijblijven, en lekker in je vel blijven zitten. Wie een vak beheerst, wie ergens heel goed in is, zal eigenlijk van nature lekker in zijn vel zitten meent Lenssen. Domweg omdat er gevraagd wordt naar je expertise. Lenssen wil dus een moderne vorm van de oude gilden. Toen de auteur in de jaren zestig zelf begon met werken, kreeg hij 1 gulden 68 per uur. Dan kon er nog wel wat vanaf bij organisatie om mensen ook bij te scholen. Kom daar nu nog maar eens om.

Lenssen vroeg eens een opdrachtgever: ‘Waarom zijn er zo veel kippen in uw organisatie. Toen je medewerkers in dienst kwamen, hadden niet velen de droom hun vleugels uit te slaan? Valt het je dan niet op dat de meesten als een kip op een stok zitten en braaf elke dag hun ei leggen? Ofwel: doet u als werkgever wel genoeg aan employability van uw medewerkers?’

We kenden vanuit het managementdenken al het acronym ‘SMART’ dat staat voor: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Middels SMART-coaching biedt Lenssen nu een model om begeleiding van mensen gestructureerd aan te pakken. Zodat het kippen blijven die hun vleugels uit durven slaan. Wees ook niet bang om mensen op te leiden die uiteindelijk weg gaan bij jouw organisatie, schetst de auteur. Dat gebeurde vroeger met de leerlingen van een gilde ook. In de tijd dat de coachingsbuzz ‘lekker in je vel zitten’ overigens nog niet bestond.

Vraag die nog wel rest is, is de volgende: is het boek geschreven als branding van de eigen organisatie (de Smart Group) of als gratis methodologisch coachingsboek met heel veel modellen en stappenplannen? Gezien het feit dat Lenssen vindt dat kippen hun vleugels moeten uitslaan en je niet bang moet zijn dat concurrenten kennis overnemen, zullen we er maar vanuit gaan dat het vooral een gratis model is voor coachen met een focus op vakkennis.

Alfons Giliam, Smart Group

Posted in Nieuws | Leave a comment

Symposium Smart Coachen: Passie voor Vakmanschap 9 juni 2011

In de inmiddels vertrouwde omgeving van de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch, werd op 9 juni 2011 het symposium ‘Smart Coachen: Passie voor Vakmanschap’ gehouden.  De ontvangst in de foyer, voorzien van hapjes en een drankje, verliep geanimeerd, een drukte van jewelste. Wederom werd dit symposium druk bezocht.

Het programma startte om 13.00 uur met een inleiding door Roger Lenssen, directeur Smart Group. Naar aanleiding van het boek  ‘Smart resultaat- en functiegericht coachen’ sprak hij over zijn visie op vakmanschap. Vragen en stellingen die daarbij aan de orde kwamen: Hoe kun je daar in deze tijd vorm aan geven? Wanneer vind je jezelf vakman of vakvrouw? Wat heeft passie met vakmanschap te maken?

Henriëtte Kikken, directeur Smart Group Consulting KOV BV, nam ons mee in het ontwikkelen van medewerkers in organisaties. Thema’s die zij de revue liet passeren: Welke HR-visie heeft Smart Group? Welke instrumenten en middelen kun je inzetten om continuïteit te creëren in de ontwikkeling van medewerkers?

Aansluitend werd , in een interview met Maria van Lieshout, P&O- functionaris bij Synthese, de verbinding gelegd tussen theorie en praktijk.

De toegevoegde waarde van digitaliseren werd door drs. Frederike Eikeboom, partner e-Progress, toegelicht. e-Progress heeft webbased software ontwikkeld die ondersteunt bij het stroomlijnen van gesprekken met medewerkers in het kader van (talent)ontwikkeling en beoordeling. Frederike belichtte met name de meerwaarde van dit systeem in de praktijk.

Voordat de pauze begon, ging Roger in gesprek met de gasten. Er was meer dan voldoende ruimte voor reacties, ervaringen, wensen en vragen vanuit de zaal.

De pauze werd benut om de inwendige mens te voorzien, maar zeker ook om met elkaar de presentaties te bespreken. De weergoden waren Smart en de bezoekers van het symposium goed gezind.

Na de pauze pakte Roger de draad weer op met de volgende thema’s: Waarom is vakmanschap, net nu, belangrijk en hoe creëer je dit in organisaties? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zichzelf ontwikkelen als een kans ervaren en wat levert dit dan op voor je bedrijf/je organisatie? Welke hulpmiddelen kun je inzetten om de ontwikkeling van vakmanschap tot een succes te maken?
Hierna legde hij de verbinding naar het wat en hoe van Smart Coachen. Hij lichtte de volgende vragen toe. Wat is dat nu Smart coachen? Er zijn heel wat begeleiders en coaches in Nederland en zij geven hun werk vorm op bijna evenveel verschillende manieren. Voegt Smart coachen dan iets toe? En wat is dat dan?
In het aansluitende interview met Yde Dragstra, directeur/bestuurder van KomKids en Manja van de Plasse, manager van KomKids werd Smart Coachen door de ogen van een opdrachtgever en een gecoachte medewerker nader bekeken.

Smart Group heeft – in samenwerkeing met Hogeschool Utrecht – de opleiding Smart resultaat- en functiegericht coachen ontwikkeld. Deze opleiding werd door drs. Alfons Giliam, associé Smart Group/co-auteur van het boek en drs. Dianne Beunk, manager bij de Hogeschool Utrecht (Personeel en Arbeid) van voor tot achter toegelicht. Vragen en thema’s die aan de orde kwamen: Wat kunt u meer en beter wanneer u deze opleiding heeft gevolgd? Waarin onderscheidt Smart Coachen zich van al het andere coachen? Waar zit de meerwaarde van de opleiding? Zijn er ook Masterclasses of moet je de gehele opleiding volgen? Wanner start de opleiding?

Roger sloot op een luchtige manier alle presentaties af met een samenvattend gesprek met de gasten, waarbij veel ruimte voor reacties, ervaringen en wensen was.

Onder het genot van een hapje en een drankje werd het symposium afgesloten. Alle aanwezige gasten kregen boek ‘Smart resultaat- en functiegericht coachen’.

Alfons Giliam, Smart Group

Posted in Nieuws | Leave a comment

Recensie op M&L Platform voor Managers en Professionals

Smart coaching: geef je kippen weer vleugels
door Ben Kuiken

Roger Lenssen stond aan de wieg van de Smart Group, inmiddels onderdeel van Randstad. Het tijdig ombouwen van organisaties en tegelijkertijd werken aan het perspectief van medewerkers is al twintig jaar zijn lust en zijn leven. Die passie heeft hij verwoord in het boek Smart resultaat- en functiegericht coachen. Deel twee van een trilogie.

Hoewel de auteur het vermoedelijk zal ontkennen, is Smart resultaat- en functiegericht coachen in zekere zin te lezen als een aanklacht tegen al die coaches en coachingbureaus die vooral op de softe kant gaan zitten. De kant van: een medewerker moet vooral goed in zijn vel zitten. Feitelijk schrijft Lenssen in zijn boek dat je – als je op het ‘velletjesspoor zit’ – je als organisatie al te laat bent.

Coachen moet continu en stapsgewijs gebeuren om intrinsiek mensen gemotiveerd te houden. Zowel mensen zelf als organisaties hebben dat de laatste jaren een beetje afgeleerd. Wie van school komt, eist direct een stevig salaris en de organisatie verwacht dan ook direct inzetbare mensen. Tijd voor opleiding is er, mede door de hoge arbeidskosten, eigenlijk niet meer. Probleem is echter dat in de huidige tijd mensen in hun carrière meerdere keren moeten switchen. Domweg omdat ontwikkelingen zo snel gaan, dat technieken vandaag over een jaar of tien niet meer bruikbaar zijn.

Organisaties lossen dat soms op door mensen die niet met de tijd zijn meegegaan met een zak geld op straat te zetten. De getroffene accepteert het dankbaar, maar gebruikt het geld zelden of nooit voor persoonlijke ontwikkeling. En dat is gevaarlijk, betoogt Lenssen. Hij biedt gelukkig in zijn boek ook de oplossing. Door gestructureerd, in heldere stappen, continu mensen te coachen (mensen moeten ook zelf daar initiatief in nemen), kun je bijblijven, en lekker in je vel blijven zitten. Wie een vak beheerst, wie ergens heel goed in is, zal eigenlijk van nature lekker in zijn vel zitten meent Lenssen. Domweg omdat er gevraagd wordt naar je expertise. Lenssen wil dus een moderne vorm van de oude gilden. Toen de auteur in de jaren zestig zelf begon met werken, kreeg hij 1 gulden 68 per uur. Dan kon er nog wel wat vanaf bij organisatie om mensen ook bij te scholen. Kom daar nu nog maar eens om.

Lenssen vroeg eens een opdrachtgever: ‘Waarom zijn er zo veel kippen in uw organisatie. Toen je medewerkers in dienst kwamen, hadden niet velen de droom hun vleugels uit te slaan? Valt het je dan niet op dat de meesten als een kip op een stok zitten en braaf elke dag hun ei leggen? Ofwel: doet u als werkgever wel genoeg aan employability van uw medewerkers?’

We kenden vanuit het managementdenken al het acronym ‘SMART’ dat staat voor: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Middels SMART-coaching biedt Lenssen nu een model om begeleiding van mensen gestructureerd aan te pakken. Zodat het kippen blijven die hun vleugels uit durven slaan. Wees ook niet bang om mensen op te leiden die uiteindelijk weg gaan bij jouw organisatie, schetst de auteur. Dat gebeurde vroeger met de leerlingen van een gilde ook. In de tijd dat de coachingsbuzz ‘lekker in je vel zitten’ overigens nog niet bestond.

Vraag die nog wel rest is, is de volgende: is het boek geschreven als branding van de eigen organisatie (de Smart Group) of als gratis methodologisch coachingsboek met heel veel modellen en stappenplannen? Gezien het feit dat Lenssen vindt dat kippen hun vleugels moeten uitslaan en je niet bang moet zijn dat concurrenten kennis overnemen, zullen we er maar vanuit gaan dat het vooral een gratis model is voor coachen met een focus op vakkennis.

Bron: http://www.managementenliteratuur.nl/2514/smart_coaching_geef_je_kippen_weer_vleugels

Alfons Giliam

 

 

Posted in Nieuws | Leave a comment

Interview met Roger Lenssen

Het interview “het draait niet alleen om het spreekwoordelijke velletje” met Roger Lenssen is gehouden door Ronald Buitenhuis (managementboek.nl) op 9 mei 2011.

‘Zit je wel goed in je vel?’ Het is ongetwijfeld een van de meest gebruikte coachingszinnen. Roger Lenssen van de Smart Group (onderdeel van Randstad) ontkent niet dat ‘goed in je vel zitten’ belangrijk is anno 2011, maar daarmee gaan we wel voorbij aan iets fundamentelers. In zijn boek Smart resultaat- en functiegericht coachen houdt hij een pleidooi voor de terugkeer van het oude gilde.

Er zijn boekenkasten vol geschreven over coaching, waarom moest er toch een nieuw boek over coaching komen?
Coaching heeft zich in heel veel gevallen ontwikkeld tot wat ik wel eens badinerend noem: velletjescoaching. Zit je wel goed in je vel? Het gaat mij er veel meer om: hoe krijg ik vakmanschap weer terug in een organisatie. Met dit boek wil ik mensen beter te maken in hun vak. Ik ga niet voorbij aan het welbevinden, het goed in je vel zitten, maar de focus ligt op vakmanschap terugbrengen.

Is het een pleidooi voor een terugkeer van het oude gilde?
In zeker zin, ja. Waar je ook komt, in de zorg, in de kinderopvang, de industrie… We hebben – althans dat is de idee – een chronisch gebrek aan vaklui en passie. Met mijn methode van coaching kun je een bijdrage leveren aan het terugbrengen van vakkennis op de werkvloer.

In uw boek schrijft u dat uw eerste uurloon 1 gulden 68 was en dat er toen nog geld was om mensen ‘on the job’ te coachen. Arbeid is tegenwoordig zo duur dat er geen ruimte meer is voor coaching?
Alles gaat sneller. De universiteit gaat bijvoorbeeld van zes naar vier jaar. En mensen moeten mede vanwege de hoge lonen meteen op de toppen van hun kunnen presteren. Tegelijkertijd: als je gaat kijken naar de tijd dat mensen moeten werken, dan wordt die langer. Vroeger waren de meeste mensen begraven met 65. Vandaag de dag kun je niet meer veertig of vijftig jaar hetzelfde doen; er komt wel vier, vijf, zes, zeven keer een carrièreswitch. Dat wringt aan alle kanten. Minder geld en tijd voor coaching, een hoog verwachtingspatroon en meer carrièrebreuken. Je moet in deze tijd op een andere manier –en continu- leren je vak bij te spijkeren.

Uw boek draait om structuur. Bijna gedetailleerd tot achter de komma, beschrijft u stappenplannen. Is dat dé methode. Leg vast en volg een route?
Begin niet met het eind, begin bij het begin. Er wordt te vaak gecoacht vanuit een probleemsituatie. Ik ben er voorstander van dat er continu wordt gemonitord om problemen te voorkomen. Nu zit er toch te vaak een negatieve klank in coaching. ‘Ik moet gecoacht worden.’ Coach je continu en stapsgewijs, dan houd je een hoge motivatie in de organisatie.

Edoch, coachen is geen tovermiddel schrijft u.
Ik voetbalde vroeger heel graag. Maar gaf ook voorzetten waarbij ze zich nu nog afvragen wat ik ermee bedoelde. Je kunt ergens wel plezier in beleven, je brood ermee verdienen is wat anders. En juist dat brood verdienen, het vakmanschap, daar draait het voor een belangrijk deel om.

Dit is boek twee in een trilogie, samen uw magnum opus vormend over 25 jaar coaching en begeleiding van mensen. Hebben we iets bereikt in 25 jaar tijd?
Ja en nee. Dertig haar geleden stond je berooid op straat als je ontslagen werd. We hebben dat op een geweldig sociale manier opgepakt, verbeterd. Maar anderzijds zijn ontslagvergoedingen inmiddels verworden tot een geldmachine. Met de zak geld die mensen meekrijgen, wordt vrijwel nooit iets gedaan aan persoonlijke ontwikkeling. Dat zouden mensen wel moeten doen. In de komende 25 jaar zullen mensen steeds meer ervoor gaan kiezen hun eigen werk zo in te richten zoals zij dat willen. Denk aan het groeiend leger zzp’ers. Dat kan niet anders of je moet je vak beheersen. Er is namelijk niemand meer die een hand boven je hoofd houdt. Condities worden niet meer wettelijk opgelegd voor iedereen. Dan moet je wel goed zijn in je vak om te overleven. Als je goed bent in je vak, kun je ook meer verwerken en heb je meer plezier. Dan zit je sowieso goed in ‘je velletje’. Inderdaad: het gilde-denken was zo slecht nog niet.

Op de site van managementboek.nl is het gehele interview ook te beluisteren. Klik hier en u komt u er snel.

Alfons Giliam

Posted in Nieuws | Leave a comment